En Español
 

Polskie Szkoły Forum

Szkoły Forum realizują w soboty skrócony porgram edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, mający na celu podtrzymywanie i umacnianie więzi młodych Polaków z językiem, historią, tradycjami i kulturą Polski. Lekcje odbywają się po polsku.

Do szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 16 oraz prowadzimy lekcje języka  polskiego dla dorosłych – poziom podstawowy i zaawansowany.

Zobacz jak wygladaja nasze klasy

Dostepny jest kalendarz szkolny na ten rok 2012 / 2013

 

Polska Szkoła Forum w Madrycie

Rok szkolny w Polskiej Szkole Forum w Madrycie rozpocznie się dnia 18 września 2010 r. o godz. 10:00. W tym dniu dzieci rozpoczną swoje lekcje zgodnie z rozkładem zajęć, tzn od godz 10:00 do 13:20. Uczniowie tego dnia są zobowiązani do przyniesienia kart pracy, zeszytów, oraz przyborów do pisania.

Dnia 25.09.2009 r. o godz. 10:10 w sali gimnastycznej odbędzie się zebranie ogólne Rodziców, a o godz. 13:00 zebranie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

Dyrektor            Izabella Bodziacka Arjoun, tel. +34 630 547 699
Vice Dyrektor    Anna Koper
szk.madryt@asociacionforum.org

Polska Szkoła Forum w Móstoles

Rok szkolny w Polskiej Szkole Forum w Móstoles rozpocznie się dnia 25 września 2010 r. o godz. 16:00. Pierwszy dzień szkoły rozpoczyna się normalnymi zajęciami lekcyjnymi. Lekcje trwają od 16:00 do 19:30 z przerwą od godz. 17:00 do 17:30. Po rozejściu się dzieci do przydzielonych klas, odbędzie się zebranie wszystkich rodziców w bibliotece szkolnej.

Dyrektor             Beata Grzech tel. +34 696 532 058
Wice Dyrektor    Barbara Koralewicz
szk.mostoles@asociacionforum.org

 


Dzieñ Polski

Szkola Madryt


Powiekszyc mape
c/ Celanova nº 2
<Metro> Antonia Machado (Linea 7)Powiekszyc mape
C.E.I.P. Julián  Besteiro,   C/Desarrollo , 52 Metro sur : Manuela  Malasaña Autobuses : 523, 521